آنامِنونو آچ

۱۲۴۹ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۲۴۹ (میلادی) در ۱۳۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۲۴۹ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر