۱۲۵۲ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۲۵۲ (میلادی) در ۱۳۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۲۵۲ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر