آنامِنونو آچ

۱۲۶۱ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۲۶۱ (میلادی) در ۱۲۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۲۶۱ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر