آنامِنونو آچ

۱۲۹۱ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۲۹۱ (میلادی) در ۱۳۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۲۹۱ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر