۱۲۹۴ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۲۹۴ (میلادی) در ۱۲۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۲۹۴ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر