آنامِنونو آچ

۱۳۲ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۳۲ (میلادی) در ۱۲۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۳۲ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر