۱۳۳۵ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۳۳۵ (میلادی) در ۱۳۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۳۳۵ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر