آنامِنونو آچ

۱۵۲۹ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۵۲۹ (میلادی) در ۱۴۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۵۲۹ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر