۱۵۵۰ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۵۵۰ (میلادی) در ۱۴۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۵۵۰ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر