۱۵۵۴-جو ایلده ایرلند - زبان‌های دیگر

۱۵۵۴-جو ایلده ایرلند در ۱ دیگر زبان در دسترس است .

۱۵۵۴-جو ایلده ایرلند-ه قاییت.

دیل‌لر