۱۶۱۸-جی ایلده سوئد - زبان‌های دیگر

۱۶۱۸-جی ایلده سوئد در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۶۱۸-جی ایلده سوئد-ه قاییت.

دیل‌لر