آنامِنونو آچ

۱۶۳۴ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۶۳۴ (میلادی) در ۱۴۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۶۳۴ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر