۱۶۴۶-جی ایلده سوئد - زبان‌های دیگر

۱۶۴۶-جی ایلده سوئد در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۶۴۶-جی ایلده سوئد-ه قاییت.

دیل‌لر