آنامِنونو آچ

۱۶۴۷ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۶۴۷ (میلادی) در ۱۴۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۶۴۷ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر