آنامِنونو آچ

۱۶۵۱ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۶۵۱ (میلادی) در ۱۴۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۶۵۱ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر