آنامِنونو آچ

۱۶۷۹ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۶۷۹ (میلادی) در ۱۴۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۶۷۹ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر