آنامِنونو آچ

۱۶۸۴ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۶۸۴ (میلادی) در ۱۴۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۶۸۴ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر