آنامِنونو آچ

۱۶. یوز ایل - زبان‌های دیگر

۱۶. یوز ایل در ۱۳۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۶. یوز ایل-ه قاییت.

دیل‌لر