۱۶ اوْکتوبر - زبان‌های دیگر

۱۶ اوْکتوبر در ۱۸۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۶ اوْکتوبر-ه قاییت.

دیل‌لر