آنامِنونو آچ

۱۷۳۰ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۷۳۰ (میلادی) در ۱۵۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۷۳۰ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر