۱۷۵۲-جی ایلده دانمارک - زبان‌های دیگر

۱۷۵۲-جی ایلده دانمارک در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۷۵۲-جی ایلده دانمارک-ه قاییت.

دیل‌لر