۱۷۵۲-جی ایلده سوئد - زبان‌های دیگر

۱۷۵۲-جی ایلده سوئد در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۷۵۲-جی ایلده سوئد-ه قاییت.

دیل‌لر