۱۷۵۸ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۷۵۸ (میلادی) در ۱۶۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۷۵۸ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر