آنامِنونو آچ

۱۷۷۲ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۷۷۲ (میلادی) در ۱۵۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۷۷۲ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر