۱۸۰۴ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۸۰۴ (میلادی) در ۱۶۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۸۰۴ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر