۱۸۱۸ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۸۱۸ (میلادی) در ۱۶۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۸۱۸ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر