۱۸۱۹ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۸۱۹ (میلادی) در ۱۷۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۸۱۹ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر