۱۸۲۰ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۸۲۰ (میلادی) در ۱۶۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۸۲۰ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر