۱۸۲۵-جی ایلده دانمارک - زبان‌های دیگر

۱۸۲۵-جی ایلده دانمارک در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۸۲۵-جی ایلده دانمارک-ه قاییت.

دیل‌لر