۱۸۲۹ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۸۲۹ (میلادی) در ۱۷۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۸۲۹ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر