۱۸۳۰-جو ایلده بلژیک - زبان‌های دیگر

۱۸۳۰-جو ایلده بلژیک در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۸۳۰-جو ایلده بلژیک-ه قاییت.

دیل‌لر