آنامِنونو آچ

۱۸۹۳ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۸۹۳ (میلادی) در ۱۷۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۸۹۳ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر