۱۹۰۵-جی ایلده فرانسه - زبان‌های دیگر

۱۹۰۵-جی ایلده فرانسه در ۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۰۵-جی ایلده فرانسه-ه قاییت.

دیل‌لر