۱۹۱۶-جی ایلده برزیل - زبان‌های دیگر

۱۹۱۶-جی ایلده برزیل در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۱۶-جی ایلده برزیل-ه قاییت.

دیل‌لر