آنامِنونو آچ

۱۹۱۶ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۹۱۶ (میلادی) در ۱۸۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۱۶ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر