۱۹۲۷-جی ایلده ژاپون - زبان‌های دیگر

۱۹۲۷-جی ایلده ژاپون در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۲۷-جی ایلده ژاپون-ه قاییت.

دیل‌لر