۱۹۳۷-جی ایلده آلمان - زبان‌های دیگر

۱۹۳۷-جی ایلده آلمان در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۳۷-جی ایلده آلمان-ه قاییت.

دیل‌لر