۱۹۴۲ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۹۴۲ (میلادی) در ۱۹۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۴۲ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر