۱۹۴۳ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۹۴۳ (میلادی) در ۱۹۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۴۳ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر