۱۹۴۷ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۹۴۷ (میلادی) در ۱۹۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۴۷ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر