۱۹۵۰ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۹۵۰ (میلادی) در ۱۹۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۵۰ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر