۱۹۵۹ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۹۵۹ (میلادی) در ۱۹۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۵۹ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر