۱۹۶۲-جی ایلده رواندا - زبان‌های دیگر

۱۹۶۲-جی ایلده رواندا در ۱ دیگر زبان در دسترس است .

۱۹۶۲-جی ایلده رواندا-ه قاییت.

دیل‌لر