۱۹۶۴-جو ایلده ایسلند - زبان‌های دیگر

۱۹۶۴-جو ایلده ایسلند در ۱ دیگر زبان در دسترس است .

۱۹۶۴-جو ایلده ایسلند-ه قاییت.

دیل‌لر