۱۹۶۴-جو ایلده سوئد - زبان‌های دیگر

۱۹۶۴-جو ایلده سوئد در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۶۴-جو ایلده سوئد-ه قاییت.

دیل‌لر