۱۹۶۴-جو ایلده کونقو - زبان‌های دیگر

۱۹۶۴-جو ایلده کونقو در ۱ دیگر زبان در دسترس است .

۱۹۶۴-جو ایلده کونقو-ه قاییت.

دیل‌لر