۱۹۶۷-جی ایلده اوسترالیا - زبان‌های دیگر

۱۹۶۷-جی ایلده اوسترالیا در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۶۷-جی ایلده اوسترالیا-ه قاییت.

دیل‌لر