۱۹۶۷-جی ایلده سنقاپور - زبان‌های دیگر

۱۹۶۷-جی ایلده سنقاپور در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۶۷-جی ایلده سنقاپور-ه قاییت.

دیل‌لر