۱۹۶۸-جی ایلده ایرلند - زبان‌های دیگر

۱۹۶۸-جی ایلده ایرلند در ۱ دیگر زبان در دسترس است .

۱۹۶۸-جی ایلده ایرلند-ه قاییت.

دیل‌لر