۱۹۶۸-جی ایلده قوزئی ایرلند - زبان‌های دیگر

۱۹۶۸-جی ایلده قوزئی ایرلند در ۱ دیگر زبان در دسترس است .

۱۹۶۸-جی ایلده قوزئی ایرلند-ه قاییت.

دیل‌لر